אילן ציפורה

אילן ציפורה – מדריך ותיק אשר "חרש" בגפו את כל היבשות; שהה ארוכות במספר גדול של מדינות אקזוטיות של העולם המתעורר וכן צילם וכתב על כך בבטאוני טיולים מובילים.