שוקי ברנדווין

שוקי ברנדווין
גיאוגרף ומורה דרך בוגר ומוסמך: החוג למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית, 1989. החוג לגיאוגרפיה וניהול משאבי טבע, אוניברסיטת חיפה, 2004 לשכת ההסברה של קק"ל במחוז חיפה והצפון ניהול השתלמויות במסגרת 'מרכז ההסברה', ממשלת ישראל יעוץ גיאוגרפי והשתתפות בהפקה: מסעות 'מים אל ים' ו'חוצה גליל' לתורמים בק.ק.ל. סדרת חכמי ספרד, קשת,ערוץ 2. 2009. אנוסי פורטוגל, במסגרת הבית היהודי, הערוץ הראשון. 2015. קובה, ערוץ הטיולים. 2015. גיאוגרפיה עולמית. מומחה במדינות אמריקה הלטינית, ספרד ופורטוגל. הרצאות וסיורים בנושאי אדם וסביבה, גיאומורפולוגיה ועיצוב הנוף.