fbpx
רן שהם

אדריכל במקצועו, אבל מדריך מבוקש ומגוון בנושאי אמנות והיסטוריה, אותם הוא משלב בהדרכה במקצועו העיקרי. ידוע כמדריך נינוח, רב תחומי בכל הנוגע לתרבות קלאסית ועד קולינריה יגיע....... יעדיו העיקריים הם מערב ומרכז אירופה וכן הודו.